Privacy Verklaring

Algemeen

Wij vinden een zorgvuldig gebruik van uw persoonsgegevens van groot belang. De gegevens die via onze webshop worden verkregen, zullen door ons op een zorgvuldige wijze worden verwerkt en beveiligd. Daarbij houden we ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Tally-Ho is de verantwoordelijke voor die gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij met die gegevens doen.

Gebruik van persoonsgegevens

Wij bewaren en gebruiken uw persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven om uw bestellingen op de site af te handelen. Voor dat doel gebruiken we de NAW-gegevens, factuuradres, emailgegevens en betalingsgegevens.

Contactformulier / nieuwsbrief / mailings

Als u een contactformulier op de website invult of ons rechtstreeks een mail stuurt, worden de gegevens die via die weg aan ons worden verzonden, bewaard zolang dat nodig is voor de behandeling van uw formulier of uw mail en de vragen die daar in staan.

We willen u graag informeren over nieuwe producten en diensten van Tally-Ho. Voor dat doel wordt uw emailadres  toegevoegd aan de lijst van geadresseerden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze site, zoals het aanmaken van een account, moet u zich registreren. Die gegevens bewaren wij onder de door u gekozen gebruikersnaam, zodat u deze gegevens niet een volgende keer opnieuw hoeft in te voeren. We gebruiken de gegevens ook om contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw bestelling en om een overzicht te kunnen geven van alles wat u in het verleden bij ons besteld heeft.

We zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan anderen verstrekken, tenzij dat echt noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten, of als het wettelijk verplicht is.

In geval van vermoeden van fraude of misbruik van onze site kunnen wij uw persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteit overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze site vragen wij u om de NAW-gegevens, telefoonnummer, mailadres & betaalgegevens. 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Tally-Ho gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij Tally-Ho geen cookies ontvangt.

 

PDF-Formaat

U kunt hier de privacy verklaring als PDF-document downloaden.